نحوه جابجایی Twitch با ExpressVPN

این آموزش به شما آموزش می دهد نحوه تنظیم و تماشای Twitch با استفاده از ExpressVPN.

تماشای Twitch با VPN به شما امکان می دهد از جریانهای خصوصی ، ایمن و با سرعت زیاد لذت ببرید.

نحوه جابجایی Twitch با ExpressVPN در ویندوز

 1. از میز کار خود ، برنامه ExpressVPN را برای ویندوز راه اندازی کنید. اگر هنوز برنامه را نصب نکرده اید ، دستورالعمل نصب ExpressVPN در ویندوز را ببینید.
 2. کلیک انتخاب محلی و برای اتصال ، روی مکان مورد نظر خود دوبار کلیک کنید.
 3. تأیید کنید که آدرس IP شما تغییر کرده است.
 4. به طور معمول از Twitch بازدید کرده و جریان دهید.

نحوه جابجایی Twitch با ExpressVPN در Mac

 1. از میز کار خود ، برنامه ExpressVPN را برای Mac راه اندازی کنید. اگر هنوز برنامه را نصب نکرده اید ، دستورالعمل نصب ExpressVPN در Mac را ببینید.
 2. کلیک کنید روی انتخاب مکان (…) و بر روی مکان مورد نظر خود برای اتصال ، دوبار کلیک کنید.
 3. بررسی کنید که آدرس IP شما تغییر کرده است.
 4. به طور معمول از Twitch بازدید کرده و جریان دهید.

اگر به تماشای Twitch با یک VPN نیاز دارید ، برای کمک فوری با تیم پشتیبانی ExpressVPN تماس بگیرید.

نحوه جابجایی Twitch با ExpressVPN در Android

 1. در دستگاه Android خود ، برنامه ExpressVPN را برای Android راه اندازی کنید. اگر هنوز برنامه را نصب نکرده اید ، دستورالعمل نصب ExpressVPN در Android را ببینید.
 2. روی ضربه بزنید انتخاب مکان (…), سپس روی محل مورد نظر خود برای اتصال ضربه بزنید.
 3. بررسی کنید که آدرس IP شما تغییر کرده است.
 4. به طور معمول از Twitch بازدید کرده و جریان دهید.

نحوه جابجایی Twitch با ExpressVPN در iOS

 1. در دستگاه iOS خود ، برنامه ExpressVPN را برای iOS راه اندازی کنید. اگر هنوز برنامه را نصب نکرده اید ، دستورالعمل نصب ExpressVPN در iOS را ببینید.
 2. روی ضربه بزنید انتخاب مکان (…), سپس روی محل مورد نظر خود برای اتصال ضربه بزنید.
 3. بررسی کنید که آدرس IP شما تغییر کرده است.
 4. به طور معمول از Twitch بازدید کرده و جریان دهید.

اگر به تماشای Twitch با VPN نیاز دارید ، برای کمک فوری با تیم پشتیبانی ExpressVPN تماس بگیرید.

نحوه جابجایی Twitch با ExpressVPN در Chromebook

 1. از میز کار خود ، برنامه ExpressVPN را برای Chromebook راه اندازی کنید. اگر هنوز برنامه را نصب نکرده اید ، دستورالعمل نصب ExpressVPN در Chromebook را ببینید.
 2. کلیک کنید روی انتخاب مکان (…) و بر روی مکان مورد نظر خود برای اتصال ، دوبار کلیک کنید.
 3. تأیید کنید که آدرس IP شما تغییر کرده است.
 4. به طور معمول از Twitch بازدید کرده و جریان دهید.

اگر سؤال دیگری دارید ، برای کمک فوری با تیم پشتیبانی ExpressVPN تماس بگیرید.

نحوه جابجایی Twitch با ExpressVPN
admin Author
Sorry! The Author has not filled his profile.